Tuesday, 28 April 2015

KEM MEMBACA 1MALAYSIA


Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan  Kem Membaca 1Malaysia 2015 (KM1M 2015) pada 22 April 2015. Kem Membaca 1Malaysia (KM1M) merupakan satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bertujuan untuk mengukuhkan budaya membaca dan menanam sikap cintakan ilmu melalui pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan pembacaan dalam kalangan murid.


No comments:

Post a Comment