Thursday, 12 February 2015

CERAMAH KESIHATAN ORAL (GOSOK GIGI)

Kerjasama diantara kementerian-kementerian di negara kita banyak membantu didalam perkembangan kehidupan rakyat.  Institusi pendidikan tidak ketinggalan menerima kerjasama daripada jabatan-jabatan kerajaan setempat.Kementerian Kesihatan, di dalam usaha untuk meningkatkan kesihatan rakyat, menjalankan Program Rawatan Gigi Sekolah.  Doktor dan jururawat akan membentuk pasukan bergerak dan menjalankan tugas mereka untuk satu jangkamasa yang kekadang melebihi seminggu di sesebuah sekolah mengikut kapasiti keperluan dan bilangan murid di sekolah tersebut. SK Kompleks Rantau Abang tidak ketinggalan menerima perkhidmatan ini.  Selain daripada sesi pemeriksaan dan rawatan gigi, murid-murid juga diberi satu sesi Amali Menggosok Gigi Yang Betul.  Kerjasama murid-murid membawa berus gigi, ubat gigi dan gelas untuk sesi pembelajaran ini amat membanggakan.  Suasana sesi amali itu juga memudahkan para jururawat memberi penerangan kepada murid-murid. 


No comments:

Post a Comment