Thursday, 27 November 2014

HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN 2014

Pada 13 November 2014, SK KOMPRA telah mengadakan HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN. Majlis ini bagi mengiktiraf dan menghargai pencapaian murid-murid mengikut bidang mereka pada peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Di samping itu juga bagi memberi dorongan kepada murid-murid agar terus berusaha hingga mencapai tahap yang cemerlang dan gemilang dalam akademik.


No comments:

Post a Comment